tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Năm 2016: Đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 6,7%

  • Cập nhật : 25/09/2015

(Tin kinh te)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đà phục hồi ổn định với tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2015. Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7% so với năm 2015.

muc tieu gdp nam 2016 la 6,7%

Mục tiêu GDP năm 2016 là 6,7%

 

Trong năm 2015, hiệu quả đầu tư và khả năng cạnh tranh đã được cải thiện. Kinh tế vĩ mô ổn định hơn, chỉ số giá tiêu dùng tăng chậm và tương đối ổn định là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, những tác động của việc phá giá đồng NDT đang được xử lý bằng nhiều giải pháp, chính sách và không ảnh hưởng lớn đến xuất nhập khẩu, thu chi ngân sách nhà nước và tăng trưởng kinh tế.

Do đó, mục tiêu trong năm 2016, sẽ tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, kinh tế phát triển bền vững.

Đẩy mạnh các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế khi hội nhập.

Dự kiến, các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2016 bao gồm: GDP tăng khoảng 6,7%; kim ngạch xuất khẩu tăng 10%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu ở mức 5%; bội chi ngân sách 5%; vốn cho đầu tư phát triển chiếm khoảng 31% GDP và chỉ số giá tiêu dùng khoảng 5%.

Để thực hiện các mục tiêu trên, sẽ tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, chủ động kiểm soát lạm phát, thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, phối hợp chính sách tài khóa; thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực.

Thực hiện đa dạng hóa thị trường, tận dụng và phát huy lợi thế của hội nhập; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường quản lý giá theo nguyên tắc thị trường, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

(Theo CafeF)

Trở về

Bài cùng chuyên mục