tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Ngành nào có doanh nghiệp “chết lâm sàng” đang tăng mạnh nhất?

  • Cập nhật : 20/03/2016

(Tin kinh te)

Nghệ thuật - vui chơi giải trí, thông tin và truyền thông, tài chính, ... tiếp tục là những lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2016.

nhieu doanh nghiep thuoc linh vuc kinh doanh vui choi giai tri van tiep tuc gap kho khan trong dau nam 2016.

Nhiều doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kinh doanh vui chơi giải trí vẫn tiếp tục gặp khó khăn trong đầu năm 2016.

Báo cáo thống kê chuyên đề tình hình hoạt động doanh nghiệp của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và đầu tư) cho thấy, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể trong những tháng đầu năm 2016 tiếp tục có xu hướng tăng lên.
Theo đó, 2 tháng đầu năm, tổng số doanh nghiệp tạm ngừng của cả nước là 16.471 doanh nghiệp, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2015.
Bao gồm: 7.220 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 50,6% so với cùng kỳ; 9.251 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 0,05% so với cùng kỳ.
Trong số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có 2.546 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 35,26%; 2.556 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 35,4%; 829 công ty cổ phần chiếm 11,48% và 1.289  doanh nghiệp tư nhân chiếm 17,85%.  
Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể có 3.685 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 39,8%; 3.005 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 32,5%; 1.097 công ty cổ phần chiếm 11,9% và 1.464 doanh nghiệp tư nhân chiếm 15,8%.  
Về quy mô vốn, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng chiếm 92,6% trên tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.
So sánh với cùng kỳ của năm 2015 thì số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ giảm 1,5%.   
Nếu xét theo vùng lãnh thổ, trong 2 tháng đầu năm 2016 thì duy nhất vùng Đông Nam Bộ là vùng có số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể nhiều nhất là 5.024 doanh nghiệp và tăng 59,5% so với cùng kỳ năm 2015. Các vùng còn lại đều có số doanh nghiệp tạm ngừng giảm so với cùng kỳ.
Phân theo lĩnh vực hoạt động, một số ngành có số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể tăng so với cùng kỳ năm 2015 như: Ngành nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 155,7%; Kinh doanh bất động sản tăng 66,7%; thông tin và truyền thông tăng 62%.
Ngành khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác tăng 50%; tài chính - bảo hiểm tăng 45,9%;...  
Một số ngành có số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động giảm so cùng kỳ năm 2015 bao gồm: Ngành khai khoáng giảm 41,7%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm 23%; Hoạt động dịch vụ khác và ngành xây dựng cùng giảm 10,7%;...


V.T
Theo Bizlive

Trở về

Bài cùng chuyên mục