tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Kinh tế Việt Nam: Những bước tiến vượt bậc

  • Cập nhật : 24/10/2015

(Tin kinh te)

Nhìn lại tình hình kinh tế xã hội sau 5 năm, dù không ít khó khăn, thách thức nhưng toàn Đảng toàn dân đã đồng lòng, đồng sức tìm mọi cách vượt qua khó khăn, có các biện pháp quản lý chặt chẽ, hiệu quả đưa nền kinh tế thoát ra khỏi tình trạng suy yếu, đạt được nhiều chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch 5 năm 2010- 2015.

anh minh hoa. nguon: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ổn định vững vàng kinh tế vĩ mô

Tốc độ tăng giá tiêu dùng giảm mạnh: Năm 2011: CPI = 18,13% - năm 2015: CPI = khoảng 2% (thấp nhất trong 15 năm qua).

Mặt bằng lãi suất giảm: Năm 2015 bằng 40% so với năm 2011; dư nợ tín dụng tăng 17% (chất lượng tín dụng từng bước được cải thiện).

Tỉ giá được điều chỉnh phù hợp: thị trường ngoại hối cơ bản ổn định, niềm tin vào đồng tiền Việt Nam tăng lên, khắc phục một bước quan trọng tình trạng đô-la hoá, vàng hoá trong nền kinh tế.

Kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 18%/năm, tỉ trọng xuất khẩu sản phẩm chế biến, chế tạo tăng mạnh.

Nhập khẩu tăng 15%/năm: Năm 2011 tỉ lệ nhập siêu 10,2% - năm 2015 còn 3,6%.

Cán cân thanh toán quốc tế thặng dư khá cao: (dự trữ ngoại hối năm 2015 đạt mức cao nhất từ trước đến nay).

Điều hành, quản lý tốt ngân sách nhà nước (NSNN):

+ Tổng thu ngân sách năm 2015 tăng khoảng 7,4% và 5 năm cao gấp khoảng 2 lần so với giai đoạn trước (dù thu từ dầu thô giảm mạnh nhưng thu nội địa tăng cao).

+ Chi ngân sách gấp 2,17 lần (do tăng chi cho con người, bảo đảm an sinh xã hội. Bội chi bình quân khoảng 5% GDP/năm).

+ Nợ công tập trung cho đầu tư phát triển: Tính đến hết năm 2015, nợ công khoảng 61,3% GDP, nợ Chính phủ 48,9%, nợ nước ngoài của quốc gia 41,5%, đều trong giới hạn an toàn theo quy định.

+ Tổng vốn đầu tư toàn xã hội gấp khoảng 1,8 lần so với 5 năm trước, bằng khoảng 31,2% GDP.

+ Vốn FDI thực hiện đạt 58,2 tỷ USD, tăng 31%.

+ Vốn ODA giải ngân đạt khoảng 24 tỷ USD, tăng 70,5%.

An ninh năng lượng và cân đối cung cầu các mặt hàng quan trọng được bảo đảm. Quản lý thị trường, giá cả được tăng cường; thực hiện bình ổn giá đối với một số hàng hoá, dịch vụ thiết yếu.

Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế hợp lý, chất lượng tăng trưởng cao hơn

+ Tỷ lệ tăng trưởng phù hợp: Tăng trưởng GDP năm 2015 ước đạt trên 6,5%, cao nhất trong 5 năm qua, vượt kế hoạch đề ra (6,2%); bình quân 5 năm đạt khoảng 5,9%/năm, trong đó công nghiệp, xây dựng tăng 6,74%/năm, nông lâm thủy sản tăng 3,01%/năm, dịch vụ tăng 6,31%/năm. Quy mô và tiềm lực của nền kinh tế tiếp tục tăng; GDP năm 2015 đạt khoảng 204 tỷ USD, bình quân đầu người 2.228 USD (tính theo sức mua ngang giá là trên 5.600 USD).

Sản xuất công nghiệp phục hồi và tăng mạnh trong những năm cuối; năm 2015 tăng khoảng 10%, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,6%.

Khu vực nông nghiệp phát triển khá ổn định, giá trị sản xuất tăng 3,85%/năm.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,5%/năm; loại trừ yếu tố giá còn tăng khoảng 5,6%, trong đó năm 2015 tăng 8,7%, cao nhất kể từ năm 2011.

Khách quốc tế năm 2015 đạt khoảng 7,9 triệu lượt, gấp gần 1,6 lần so với năm 2010.

+ Chất lượng tăng trưởng nhiều mặt được nâng lên. Tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP tăng từ 79,42% năm 2010 lên 82,5% năm 2015. Tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm từ 48,4% xuống 45%. Chỉ số năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) giai đoạn 2011-2015 đạt bình quân 28,94%/năm. Năng suất lao động tăng bình quân 3,8%/năm. Vốn đầu tư được sử dụng hiệu quả hơn. Trong 9 tháng năm 2015, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 28,5% và vốn đăng ký tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2014. Số doanh nghiệp đang hoạt động là 525 nghìn, gấp hơn 1,5 lần so với cuối năm 2010.

Tình hình văn hoá, xã hội và đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện

+ Tăng ngân sách và huy động nguồn lực để thực hiện các chính sách xã hội (hoàn thành trước thời hạn nhiều Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc): Mở rộng đối tượng và nâng mức hỗ trợ người có công. (đến nay, có khoảng 98,5% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư trên địa bàn). Tạo việc làm cho trên 7,8 triệu người. Tỉ lệ hộ nghèo giảm khoảng 2%/năm (các huyện nghèo giảm trên 4%/năm), đến cuối năm 2015 còn dưới 4,5%.

+ Tăng số người tham gia BHXH: Năm 2011 có 9,7 triệu người tham gia - năm 2015 lên 12 triệu.

+ Diện tích nhà ở bình quân đầu người: tăng từ 17,5 m2 năm 2010 lên 22 m2 năm 2015.

+ Tăng cường hệ thống và chất lượng công tác y tế: Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống các bệnh viện nhằm giảm quá tải bệnh viện. Chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Tăng cường quản lý thuốc chữa bệnh. Chú trọng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Đẩy mạnh xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Các giá trị văn hoá dân tộc, di tích lịch sử được bảo tồn, phát huy. Nhiều di sản văn hoá được công nhận là di sản văn hoá quốc gia và thế giới. Đẩy mạnh các phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư và trong xây dựng nông thôn mới. Quan tâm chăm lo công tác người cao tuổi, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng. Thành tích thể thao có bước tiến bộ, đạt nhiều kết quả cao hơn.

(Theo Tạp chí Tài Chính)

 

Trở về

Bài cùng chuyên mục