tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá gạo xuất khẩu tuần 22-28/6/2016

  • Cập nhật : 14/07/2016

MẶT HÀNG

ĐVT

ĐƠN GIÁ

(USD)

CỬA KHẨU

Đ/K GIAO

Gạo giống Nhật (New Akita) sản xuất tại Việt Nam, 5% tấm, đóng bao 20kgs/bao, Hợp đồng số 52-016/AND-EX/JAGO ngày 10/06/2016, ĐKXK số 3325 ngày 14/06/2016 do HHLT Việt Nam cấp.&VN

TAN

$695,00

CANG HAI AN

FOB

Gạo Việt Nam 5% Tấm Xuất Khẩu, Hàng Đóng Bao Đồng Nhất 50Kg/ Bao&VN

TAN

$377,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng hạt vừa 5% tấm, xuất xứ Việt Nam, hàng đóng trong bao PP 30kgs, tổng cộng 3200 bao.&VN

TAN

$565,80

CANG VICT

FOB

Nếp Việt Nam 10% tấm (50kg/bao)&VN

TAN

$645,00

CANG MY THOI (AG)

FOB

GạO THƠM VIệT NAM 5% TấM, ĐóNG ĐồNG NHấT TRONG BAO 22.68KGS&VN

TAN

$595,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GạO LứT JASMINE 5% TấM. HIệU KINGO. ĐóNG TRONG BAO PP TịNH 2KG/BAO, 6 BAO 2KG ĐóNG VàO 1 THùNG CARTON TịNH 12KG/THùNG.&VN

TAN

$883,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Trắng Japonica 5% Tấm ( Bao 20LBS = 9.07kg )&VN

TAN

$519,25

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Việt Nam 15% Tấm ( hàng đóng đồng nhất 25kg/bao)&VN

TAN

$348,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Jasmine Việt Nam 5% tấm, hàng đóng trong bao tráng màng PP 8x 5 kgs,8 bao 5kgs lồng trong bao PP&VN

TAN

$510,00

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Gạo Japonica 5 % Tấm &VN

TAN

$495,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo hạt ngắn (Sushi Hikari) sản xuất tại Việt Nam.Số hợp đồng 50-016/AND-EX/JFC ngày 06/06/2016. Giấy đăng ký xuất khẩu số 3195 ngày 08/06/2016 do Hiệp hội lương thực Việt Nam cấp. &VN

TAN

$745,50

DINH VU NAM HAI

FOB

Gạo thơm Nang Hoa Việt Nam 5% tấm, hàng đóng trong bao PP 50 kgs.&VN

TAN

$500,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo thơm Calrose Việt Nam 5% tấm, hàng đóng trong bao PP25kg&VN

TAN

$520,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gao thom Jasmine 5%tam (+/-5%), dong bao (1kg x 12tui)/Bao PP Master (So luong thuc te: 22.404 tan (NW))&VN

TAN

$750,13

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Japonica 5% tấm (1000 bao, 25kg/ bao)&VN

TAN

$550,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Việt Nam 5% tấm, ST20 hàng đóng đồng nhất 50kg/bao, đính kèm 1% bao rỗng dự phòng&VN

TAN

$790,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Jasmine 5% tấm (660 bao, 50LBS/ bao)&VN

TAN

$590,00

CANG CAT LAI (HO CHI MINH)

FOB

Gạo trắng New Akita sản xuất tại Việt Nam, 5% tấm, đóng bao 18.14kgs. Tổng 350 bao. Số HĐ: 49-016/AND-EX/AS (07/06/2016), ĐKXK số 3324 (14/06/2016) do HHLT VN cấp.&VN

KG

$0,70

TAN CANG HAI PHONG

FOB

Gạo lứt Jasmine. Đóng 25 tấn mỗi container ( 03 tấn đóng bao PP 50 kg chèn cửa container, 22 tấn còn lại đổ xá ) .&VN

TAN

$465,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GAO TE XUAT KHAU L 5%TAM 50KG/B&VN

TAN

$368,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GạO TRắNG 5% TấM, BAO GồM 2902 BAO; ĐóNG ĐồNG NHấT TRONG BAO 50KG/BAO, Cả Bì 50.12KG/BAO; 2% BAO RỗNG GIAO KèM&VN

TAN

$410,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GạO KDM 5% TấM, ĐóNG TRONG BAO TRáNG MàNG, TịNH 5KG/BAO. 5 BAO 5KG ĐóNG VàO 1 BAO PP TRONG TịNH 25KG/BAO.&VN

TAN

$590,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GạO THƠM HạT DàI 5% TấM MùA 2016. ĐóNG BAO LAMINATED BOPP 25 KG/BAO&VN

TAN

$485,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GạO JASMINE VIệT NAM 5% TấM. ĐóNG ĐồNG NHấT TRONG BAO PP/PE TịNH 20KG/BAO&VN

TAN

$520,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GạO JASMINE 5% TấM. ĐóNG ĐồNG NHấT TRONG 26,000 BAO (BOPP, PE INNER). TịNH 25.00 KG/BAO, Cả Bì 25.12 KG/BAO. 520 BAO RổNG KèM THEO HàNG. XUấT Xứ VIệT NAM.&VN

TAN

$467,50

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Jasmine 5% tấm ( 900 bao, 50LBS/ bao, 50LBS= 22.68KG)&VN

KG

$0,66

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Nguồn: VITIC/Vinanet

Trở về

Bài cùng chuyên mục