tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá bông kỳ hạn tại NYBOT sáng ngày 7/6/2016

  • Cập nhật : 07/06/2016

Đvt: Uscent/lb

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Jul'16

65,56

65,65

65,50

65,60

65,55

Oct'16

-

-

-

66,26*

66,26

Dec'16

65,39

65,54

65,39

65,48

65,54

Mar'17

65,82

65,82

65,82

65,82

65,90

May'17

66,08

66,08

66,08

66,08

66,17

Jul'17

-

-

-

66,46*

66,46

Oct'17

-

-

-

66,35*

66,35

Dec'17

-

-

-

66,15*

66,15

Mar'18

-

-

-

66,22*

66,22

May'18

-

-

-

66,10*

66,10

Jul'18

-

-

-

66,11*

66,11

Oct'18

-

-

-

66,12*

66,12

Dec'18

-

-

-

66,15*

66,15

Mar'19

-

-

-

66,15*

66,15

May'19

-

-

-

66,15*

66,15

Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet

Trở về

Bài cùng chuyên mục