tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu SXXK bột wasabi như thế nào?

  • Cập nhật : 06/07/2016

Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu sản xuất bột wasabi làm gia vị thực phẩm và thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài, xuất khẩu tại chỗ bột wasabi làm gia vị thực phẩm thực hiện theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25-3-2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

hoat dong nghiep vu tai chi cuc hai quan nhon trach. anh: n.hien

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch. Ảnh: N.Hiền

Cục Hải quan Đồng Nai vừa nhận được văn bản của Công ty TNHH Aureole Fine Chemical Products (KCN Long Bình) đề nghị hướng dẫn quy định quản lý, thủ tục nhập khẩu 2 nguyên liệu sản xuất bột wasabi làm gia vị thực phẩm là bột củ cải ngựa và bột mù tạt. Cùng với đó là quy định quản lý, thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài, xuất khẩu tại chỗ bột wasabi làm gia vị thực phẩm.

Theo Cục Hải quan Đồng Nai, với mặt hàng bột củ cải ngựa, doanh nghiệp có thể tham khảo áp vào mã số HS là 1106.20.90, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 30%; với mặt hàng bột mù tạt, doanh nghiệp có thể tham khảo áp vào mã số thuế HS là 2103.30.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 35%. 

Cục Hải quan Đồng Nai cũng lưu ý, việc xác định mã số HS đúng với mặt hàng tại thời điểm nhập khẩu dựa trên hàng hóa thực tế nhập khẩu của công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở công ty cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quản của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã số HS đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

Về chính sách quản lý chuyên ngành, mặt hàng bột củ cải ngựa dùng làm nguyên liệu sản xuất bột và sản phẩm chế biến bột thuộc diện phải kiểm tra an toàn thực phẩm theo thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương theo quy định tại Quyết định số 422/QĐ-BCT. Thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về kiểm tra an toàn nhà nước về thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Mặt hàng bột mù tạt thuộc danh mục các sản phẩm, nhóm sản phẩm thực phẩm, hàng hóa phải kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2015/TT-BNNPTNT. 

Tuy nhiên, Cục Hải quan Đồng Nai lưu ý doanh nghiệp đối với mặt hàng hạt mù tạt dùng làm nguyên liệu sản xuất bột và sản phẩm chế biến bột lại thuộc diện phải kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương theo quy định tại Quyết định 422 như mặt hàng bột củ cải ngựa.

Ngoài ra, theo quy định tại Quyết định số 2510/QĐ-BNN-BVTV ngày 29-6-2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì mặt hàng bột củ cải ngựa và mặt hàng hạt mù tạt thuộc diện phải kiểm dịch thực vật. Riêng mặt hàng bột mù tạt không thuộc diện phải kiểm dịch thực vật. Thủ tục kiểm dịch thực hiện theo quy định tại Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30-10-2014.

Đối với việc xuất khẩu tại chỗ bột wasabi, Cục Hải quan Đồng Nai cho biết, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Thông tư 38 của Bộ Tài chính. Trường hợp sản phẩm xuất khẩu của công ty không dùng làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu mà tiêu thụ tại thị trường Việt Nam thì thực hiện theo quy định về công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, ghi nhãn thực phẩm… quy định chi tiết tại Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25-4-2012 quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm. 


Khải Kỳ
(Theo Báo Hải Quan) 
Trở về

Bài cùng chuyên mục