tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Hàng hóa từ nguyên liệu nhập khẩu có phải nộp thuế xuất khẩu?

  • Cập nhật : 28/11/2017

Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì được miễn thuế nhập khẩu, không quy định việc miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

anh minh hoa. nguon: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo phản ánh của Tập đoàn Aluko, Công ty TNHH Alutec Vina, từ khi Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP có hiệu lực, 3 mã hàng nhôm (7601.20.00, 7604.29.10, 7604.29.90) mà tập đoàn sang sản xuất bằng toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu, khi xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu chế xuất, trước đó không thuộc diện chịu thuế xuất khẩu thì nay phải chịu thuế 7 – 10%.

Vì vậy, các sản phẩm nhôm của Việt Nam không còn sức cạnh tranh trên thị trường nhôm thế giới, gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp và nền kinh tế, đi ngược với chính sách đẩy mạnh xuất khẩu của Chính phủ. 

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Tập đoàn Aluko, Công ty TNHH Alutec Vina đề nghị xem xét việc miễn thuế xuất khẩu khi xuất khẩu ra nước ngoài hoặc vào khu chế xuất đối với các mặt hàng nhôm được sản xuất toàn bộ từ nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài hoặc khu chế xuất.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Các trường hợp miễn thuế đã được quy định cụ thể tại Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, từ Điều 5 đến Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ, trong đó trường hợp miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được quy định tại Khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 12 Nghi định 134/2016/NĐ-CP, không quy định trường hợp miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu của các tờ khai xuất khẩu đăng ký từ ngày 1/9/2016.

Liên quan đến vướng mắc của Tập đoàn Aluko, Công ty TNHH Alutec Vina, Tổng cục Hải quan có Công văn số 4999/TCHQ-TXNK hướng dẫn về chính sách thuế đối với hàng xuất khẩu.

Theo đó, căn cứ Khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP: Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì được miễn thuế nhập khẩu, không quy định việc miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

Như vậy, các mặt hàng 7601.20.00, 7604.29.10, 7604.29.90 mà Công ty nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, không được miễn thuế xuất khẩu.


Theo Chinhphu.vn

Trở về

Bài cùng chuyên mục