tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Tổng cục Hải quan hướng dẫn về xử lý vi phạm hành chính

  • Cập nhật : 25/10/2017

Ngày 19/10/2017, Tổng cục Hải quan có Công văn số 6838/TCHQ-PC gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

ong cuc hai quan huong dan ve xu ly vi pham hanh chinh - nguon: internet

Tổng cục Hải quan hướng dẫn về xử lý vi phạm hành chính - nguồn: Internet

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức cho cán bộ, công chức trong đơn vị nghiên cứu kỹ và triển khai thực hiện các quy định của Nghị định số 97/2017/NĐ-CP. Đồng thời, công khai, tuyên truyền phổ biến về nội dung của Nghị định cho người khai hải quan, người nộp thuế biết, thực hiện.

Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn các đơn vị trong việc sử dụng các mẫu biên bản, quyết định và thông báo sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan.

Theo đó, các đơn vị sử dụng các mẫu biên bản và quyết định được ban hành kèm theo Nghị định 97 thay cho các mẫu biên bản và quyết định ban hành kèm theo Thông tư 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính .

Tuy nhiên, đối với các mẫu biên bản, quyết định và mẫu thông báo được ban hành kèm theo Thông tư 155/2016/TT-BTC mà không có trong phụ lục được ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP thì vẫn tiếp tục thực hiện theo Thông tư 155/2016/TT-BTC.

Đối với mẫu biên bản vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, trường hợp các đơn vị còn mẫu biên bản vi phạm hành chính được cấp phát thì sẽ tiếp tục sử dụng mẫu biên bản này.

Trong trường hợp các đơn vị đã sử dụng hết mẫu biên bản được cấp phát hoặc trường hợp lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực khác, thì các đơn vị tự soạn thảo và in trực tiếp từ máy tính để sử dụng theo mẫu của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan yêu cầu, để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế, trường hợp căn cứ Luật Quản lý thuế để lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan thì các đơn vị căn cứ Luật Quản lý thuế để bổ sung, sửa đổi tên các loại biên bản, quyết định đó và bổ sung căn cứ lập biên bản và ban hành quyết định. 

Trước đó, ngày 18/8/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trong đó, Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính; Giao quyền xử phạt; Thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn của cấp phó; Thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính; Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Xác định thẩm quyền xử phạt trong trường hợp tang vật vi phạm hành chính là hàng cấm; Xác định thủ trưởng trực tiếp của người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc; Vấn đề gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính và nộp tiền phạt; Xử lý tang vật, phương tiện bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu; Mẫu biên bản và quyết định  sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính; Chế độ báo cáo thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.


Theo Tapchitaichinh.vn

Trở về

Bài cùng chuyên mục