tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Quy định về vốn pháp định của các Doanh nghiệp bảo hiểm

  • Cập nhật : 14/07/2016

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.

anh minh hoa

Ảnh minh họa

Theo đó, Nghị định quy định cụ thể về vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

1. Mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ: (a) Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ (trừ các trường họp quy định tại điểm b, điểm c) và bảo hiểm sức khỏe là 300 tỷ đồng Việt Nam; (b) Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại điểm a và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh là 350 tỷ đồng Việt Nam; (c) Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại điểm a, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh là 400 tỷ đồng Việt Nam.

2. Mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ: (a) Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe: 600 tỷ đồng Việt Nam; (b) Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại điểm a và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí: 800 tỷ đồng Việt Nam; (c) Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại điểm a, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí là 1.000 tỷ đồng Việt Nam.

3. Mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe là 300 tỷ đồng Việt Nam.

4. Mức vốn pháp định của chi nhánh nước ngoài: (a) Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ (trừ các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c) và bảo hiểm sức khỏe là 200 tỷ đồng Việt Nam; (b) Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại điểm a và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh là 250 tỷ đồng Việt Nam; (c) Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại điểm a, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh là 300 tỷ đồng Việt Nam.

5. Mức vốn pháp định của doanh nghiệp tái bảo hiểm: (a) Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe là 400 tỷ đồng Việt Nam; (b) Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe là 700 tỷ đồng Việt Nam; (c) Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm   phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe là 1.100 tỷ đồng Việt Nam.

6. Mức vốn pháp đinh của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm: (a) Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm là 4 tỷ đồng Việt Nam; Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm là 8 tỷ đồng Việt Nam.

(Thời báo Ngân hàng)

Trở về

Bài cùng chuyên mục