tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của DN

  • Cập nhật : 08/03/2016

(Tin Kinh Te)

NHNN Việt Nam vừa ban hành Thông tư 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp (DN).

quan ly ngoai hoi doi voi viec vay, tra no nuoc ngoai cua dn

Quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của DN

Thông tư bao gồm 8 Chương, 51 điều quy định về: Thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của DN không được Chính phủ bảo lãnh; Việc mở và sử dụng tài khoản vay, trả nợ nước ngoài tại TCTD được phép tại Việt Nam; Việc rút vốn, trả nợ và chuyển tiền khác liên quan đến thực hiện các khoản vay nước ngoài; Quản lý ngoại hối đối với các giao dịch liên quan đến bảo lãnh khoản vay nước ngoài; Việc cung cấp, sử dụng và quản lý thông tin trên Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh (sau đây gọi là Trang điện tử); Chế độ báo cáo thống kê về hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của DN không được Chính phủ bảo lãnh.

Tuy nhiên, việc đăng ký, đăng ký thay đổi, chế độ báo cáo đối với các khoản vay nước ngoài của NHTM mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điêu lệ, khoản vay nước ngoài dưới hình thức phát hành trái phiếu quốc tế của DN không được Chính phủ bảo lãnh thực hiện theo quy định riêng của NHNN Việt Nam.

Việc đăng ký, đăng ký thay đổi, chế độ báo cáo đối với các khoản vay nước ngoài (bao gồm cả khoản vay nước ngoài dưới hình thức phát hành trái phiếu quốc tế của DN) được Chính phủ bảo lãnh; Việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để thực hiện khoản vay nước ngoài cũng được thực hiện theo quy định riêng của NHNN.

Việc người không cư trú mua công cụ nợ do người cư trú phát hành trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành vê đâu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Thông tư cũng quy định rõ về nguyên tắc lựa chọn hình thức khai báo thông tin đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay và báo cáo tình hình thực hiện khoản vay tự vay tự trả.

Theo đó, bên đi vay có thể lựa chọn thực hiện khai báo thông tin đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay và báo cáo tình hình thực hiện khoản vay tự vay tự trả theo một trong các hình thức sau: Hình thức sử dụng Trang điện tử, được gọi là hình thức trực tuyến; Hình thức không sử dụng Trang điện tử, được gọi là hình thức truyền thống.

Bên đi vay có thể thay đổi việc lựa chọn từ hình thức truyền thống sang hình thức trực tuyến. Trường hợp đã thay đổi từ hình thức truyền thống sang hình thức trực tuyến, Bên đi vay không được thay đổi lại sang hình thức truyền thống.

Đặc biệt, NHNN khuyến khích Bên đi vay lựa chọn hình thức trực tuyến.

Thông tư 03/2016/TT-NHNN có hệu lực thi hành từ 15/4/2016.

(Xem toàn văn Thông tư 03/2016/TT-NHNN)


Minh Trí
(Thời báo Ngân hàng)

Trở về

Bài cùng chuyên mục