tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Nghề không mất vốn có thể mang về bạc tỷ trong vài năm tới

  • Cập nhật : 08/03/2016

(Kinh te)

Không chỉ doanh thu, hoa hồng của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tăng mạnh trong năm 2015 mà các chính sách hỗ trợ trong thời gian tới có thể sẽ giúp cho những ai hoạt động trong lĩnh vực này thu về cả bạc tỷ.

anh minh hoa

Ảnh minh họa

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), trong năm 2015 tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm ước đạt 7.733 tỷ đồng (tăng 18,5% so với năm 2014).

Trong đó, môi giới bảo hiểm gốc chiếm tỷ lệ lớn nhất và cũng có mức tăng trưởng cao nhất với 20,8% so với năm 2014; tiếp đến là môi giới tái bảo hiểm tăng 16,2% so với năm 2014. Như vậy, tỷ lệ phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới so với doanh thu phí bảo hiểm gốc lĩnh vực phi nhân thọ đạt 12,8%, có tăng nhẹ so với tỷ lệ 12,1% của năm 2014.

Doanh thu môi giới bảo hiểm tăng lên cũng giúp cho những doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực này tăng mạnh về hoa hồng môi giới bảo hiểm. Theo đó, trong năm 2015 hoa hồng từ hoạt động này ước đạt 569 tỷ đồng, tăng 16,0% so với năm 2014.

Trong đó, hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc chiếm tỷ lệ cao nhất và tăng mạnh nhất với 20,5% so với năm 2014; hoa hồng môi giới tái bảo hiểm lại giảm 1,9% so với năm 2014.

Hiện có 11 doanh nghiệp hoạt động trong thị trường môi giới bảo hiểm, với tổng doanh thu (bao gồm doanh thu từ hoa hồng môi giới bảo hiểm, hoạt động tài chính và thu nhập khác) trong năm 2015 ước đạt 590 tỷ đồng (tăng 14,3% so với năm 2014).

nguon: bo tai chinh

Nguồn: Bộ Tài chính

Các doanh nghiệp này bao gồm: Công ty môi giới Bảo hiểm Aon Việt Nam, Công ty môi giới Bảo hiểm Marsh Việt Nam, Công ty Jardine Lloyd Thompson, Công ty Gras Savoye, Công ty Toyota Tsusho, Công ty Cimeico, Công ty Việt Quốc, Công ty Á Đông, Công ty Nam Á, Công ty Thái Bình Dương, Công ty Sao Việt.

Cũng theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thì lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường môi giới bảo hiểm đạt 102 tỷ đồng (tăng 118,4% so với năm 2014). Bên cạnh đó, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của những doanh nghiêp này cũng tăng mạnh, tính đến thời điểm 31/12/2015.

Cụ thể mức tăng về tổng tài sản của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là 15,5% so cùng thời điểm năm 2014; tổng nguồn vốn chủ sở hữu tăng 5,2% so với năm 2014.

Mặc dù ghi nhận mức tăng trưởng về doanh thu toàn thị trường và lợi nhuận của các doanh nghiệp, song theo đánh giá của các cơ quan chức năng thì vẫn chưa xứng với tiềm năng của thị trường. Một trong những lý do là quy định hiện nay chỉ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện môi giới nhận được hoa hồng khi đã hình thành nên hợp đồng bảo hiểm.

Trong khi ở nhiều nước, bên cạnh hoa hồng môi giới bảo hiểm được tính trong phí bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có nhiều loại hình doanh thu từ hoạt động môi giới bảo hiểm, trong đó có doanh thu từ dịch vụ tư vấn cho khách hàng.

Do đó, trong thời gian tới các cơ quan quản lý dự kiến đề xuất quy định cụ thể hơn về doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm như: Thu hoa hồng môi giới bảo hiểm từ phí bảo hiểm thu được đối với hoạt động hướng dẫn, tư vấn khách hàng giao kết hợp đồng bảo hiểm; doanh thu từ các hoạt động tư vấn về thị trường bảo hiểm, tư vấn đánh giá, quản trị rủi ro…

(Theo CafeF)

 

Trở về

Bài cùng chuyên mục