tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Hà Nội: Tín dụng năm 2015 tăng trưởng 19,5%

  • Cập nhật : 22/12/2015

(Tai chinh)

So với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15-17% toàn hệ thống, riêng TP.Hà Nội đã vượt chỉ tiêu hơn 2%.

Theo Cục Thống kê Hà Nội, đến cuối tháng 12/2015, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn Hà Nội đạt 1.208 tỷ đồng, tăng 19,5% so với năm trước. Trong đó, dư nợ ngắn hạn tăng 17,9%, dư nợ trung và dài hạn tăng 22,3%.

Về huy động vốn, tổng vốn huy động đến hết tháng 12 là 1.451 tỷ đồng, tăng 21,8% so với năm trước. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm tăng 22,4%, phát hành giấy tờ có giá tăng 9,4%.

Cục thống kê Hà Nội cũng cho biết, trong những tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bám sát tình hình thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, triển khai thực hiện các giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp và cá nhân mở rộng tín dụng.

Về lãi suất, lãi suất huy động bằng VND tương đối ổn định, một vài ngân hàng điều chỉnh tăng, giảm nhẹ lãi suất huy động để cơ cấu lại nguồn vốn hợp lý hơn.

Hiện, mặt bằng lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,8- 1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5- 5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,4- 6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,4-7,2%/năm.

Lãi suất huy động bằng USD phổ biến ở mức 0,25%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và 0%/năm đối với tiền gửi của tổ chức. - Lãi suất cho vay bằng VND ổn định. Hiện, mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-7%/năm đối với ngắn hạn, các NHTM nhà nước tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 9-10%/năm.

Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3- 11%/năm đối với trung và dài hạn.

Lãi suất cho vay USD tương đối ổn định, một vài ngân hàng điều chỉnh giảm nhẹ lãi suất cho vay USD trong điều kiện thanh khoản ngoại tệ dồi dào. Hiện lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3-6,5%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3-5,3%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 5,5-6,5%/năm.

(Theo CafeF)

 

Trở về

Bài cùng chuyên mục