tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN tăng 11,78%

  • Cập nhật : 08/09/2015

(Tin kinh te)

8 tháng năm 2015, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 105,15 tỷ kWh, tăng 11,78% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, nhập khẩu chiếm 1,11% cơ cấu sản lượng điện.

 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong tháng 8/2015, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 14,8 tỷ kWh, tương đương với tháng 7/2015. Tuy nhiên, lũy kế 8 tháng sản lượng toàn hệ thống đạt 108,2 tỷ kWh, tăng 12,96% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN trong tháng 8 ước đạt 14,31 tỷ kWh. Lũy kế 8 tháng năm 2015, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 105,15 tỷ kWh, tăng 11,78% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, thủy điện chiếm 34,95%, nhiệt điện than chiếm 33,64%, tua-bin khí chiếm 29,99%, nhiệt điện dầu chiếm 0,31%, nhập khẩu chiếm 1,11%.
Tháng 8/2015, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 12,65 tỷ kWh. 

Lũy kế 8 tháng năm 2015, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 93,76 tỷ kWh, tăng 11,54% so với cùng kỳ năm 2014. Cụ thể, EVN cho biết, điện thương phẩm nội địa tăng 11,74% (điện cấp cho công nghiệp - xây dựng chiếm 53,3% (tăng 11,22%), điện cấp cho thương mại chiếm 5,2% (tăng 21,79%), điện cấp cho quản lý và tiêu dùng chiếm 35,4% (tăng 10,41%); điện cấp cho nông nghiệp chiếm 1,7% (tăng 25,7%); điện cấp cho thành phần khác chiếm 4,4% (tăng 9,99%).

Trong 8 tháng năm 2015, cả nước ước thực hiện tiết kiệm được 2,095 tỷ kWh, bằng 2,23% sản lượng điện thương phẩm. Cũng trong tháng 8, EVN hoàn thành đóng điện 10 công trình lưới điện (gồm 1 công trình 220kV và 09 công trình 110kV). Lũy kế 8 tháng đầu năm hoàn thành đóng điện 121 công trình (4 công trình 500kV, 26 công trình 220kV và 91 công trình 110kV). 

Ước giá trị khối lượng đầu tư xây dựng điện thực hiện đạt 72.835 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ năm 2014; giá trị giải ngân đạt 55.139 tỷ đồng.

(Theo Trung tâm thông tin CN& TM Bộ Công Thương)

 

Trở về

Bài cùng chuyên mục