tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Năm 2017, Trung tâm điều độ điện quốc gia sẽ được hạch toán độc lập

  • Cập nhật : 03/09/2015

(Tin kinh te)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam ( EVN) sẽ thực hiện chuyển đổi Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) thành đơn vị hạch toán độc lập trong năm 2017.

 

Để chuẩn bị vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, trong năm 2015, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) sẽ xây dựng Đề án phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Hệ thống này sẽ phục vụ vận hành vầ giám sát thị trường bán buôn điện. 

Theo kế hoạch triển khai thị trường bán buôn điện của Cục Điều tiết điện lực công bố, EVN cũng có nhiệm vụ xây dựng Đề án đưa các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu tham gia thị trường điện. EVN sẽ trình đề án này để Bộ Công Thương phê duyệt trong tháng 9/2015. 

Trong quý 4/2015, Tập đoàn Điện lực cũng phải hoàn thành Đề án đào tạo, nâng cao năng lực cho các đơn vị tham gia thị trường điện. Trong giai đoạn 2016 - 2017, EVN sẽ triển khai Đề án phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành, giám sát thị trường bán buôn điện.

Với đề án này, EVN xây dựng nội dung liên quan đến việc bố trí nguồn vốn để thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng. Đồng thời, đề án quy định về việc tổ chức đấu thầu, mua sắm và lắp đặt các hệ thống. 

Cũng trong hai năm tới, EVN triển khai thực hiện Đề án đào tạo, nâng cao năng lực cho các đơn vị tham gia thị trường do Bộ Công Thương phê duyệt. Theo đó, EVN triển khai việc sắp xếp, bố trí nguồn vốn để thực hiện đào tạo cho các đơn vị trực thuộc EVN. 

Đặc biệt, EVN cần xây dựng và báo cáo Bộ Công Thương về Đề án chuyển đổi Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) thành đơn vị hạch toán độc lập, thuộc EVN. Việc chuyển đổi này sẽ được thực hiện trong năm 2017.

Trong lộ trình vận hành thị trường bán buôn điện, EVN cũng sẽ triển khai thực hiện và báo cáo Bộ Công Thương về  Đề án đưa các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu và các nhà máy điện BOT tham gia thị trường điện. Các đề án này EVN triển khai sau khi Bộ Công Thương phê duyệt. 

Đối với các nhà máy điện BOT đã ký hợp đồng cam kết, EVN làm việc với chủ đầu tư và khuyến khích họ tham gia thị trường theo các quy định trong Thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện. 

Đối với các nhà máy điện BOT chưa ký hợp đồng cam kết, EVN phối hợp với Tổng Cục Năng lượng nghiên cứu cơ chế giảm tỷ lệ bao tiêu trong quá trình đàm phán với các chủ đầu tư. 

Đối với hai nhóm nhà máy BOT trên, EVN sẽ báo cáo Bộ Công Thương để trình Thủ tướng Chính phủ về việc đưa các nhà này tham gia thị trường. 

(Theo Trung tâm thông tin CN& TM Bộ Công Thương)

 

Trở về

Bài cùng chuyên mục