Tập đoàn Điện lực Việt Nam ( EVN) sẽ thực hiện chuyển đổi Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) thành đơn vị hạch toán độc lập trong năm 2017.