Việc Rocket Internet cho rằng thành công của công ty khởi nghiệp tại châu Âu sẽ được lặp lại tại một nơi như Ấn Độ là một sai lầm bởi những khác biệt về văn hoá và luật pháp.