Có giá thành rẻ nhưng Yak-130 vẫn thực hiện được các nhiệm vụ chiến đấu như một tiêm kích đa nhiệm hiện đại.