Bày tỏ quan điểm không đồng tình việc một số người Trung Quốc xuyên tạc sử Việt, đốt tiền trong bar, ứng xử thiếu văn hoá, nhiều người gốc Hoa sống lâu năm ở Hội An tin rằng những sự cố trên chỉ là thiểu số.