Nam Phi trình diễn câu trả lời vì sao họ nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 thế giới về phát triển mắc-ca...