Sáng 6-8, tại hội trường Bộ Quốc phòng đã diễn ra hội thảo khoa học “Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân VN truyền thống hào hùng, chiến thắng vẻ vang”.