Hạn hán luôn là một trong những vấn đề quốc gia lớn mà Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) phải đối mặt. Mỗi năm, UAE chỉ có mưa trong vài ngày, còn nhiệt độ mùa hè thường xuyên ngấp nghé 50oC. Điều này khiến cho UAE mất an ninh nghiêm trọng về nguồn nước.