Cuộc tấn công mạng toàn cầu có thể gây thiệt hại tới 53 tỉ USD; Công ty Nhật tính chi 50 triệu yen mua 2,2% cổ phần Pizza 4P's; Xác định trách nhiệm xử lý 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ; Tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư PPP