Vào đầu tháng này, Grab cũng đã tung ra giải pháp thanh toán phi tiền mặt, và mở rộng kinh doanh ra ngoài lĩnh vực vận tải.