Tăng cường tỷ trọng doanh thu từ phân khúc sữa cao cấp, sữa “lai ghép” với sản phẩm nước uống mang dinh dưỡng đặc thù cho từng nhóm khách hàng. Vậy, IDP có bao nhiêu cơ hội thành công với chiến lược này?