Ocean Bank đã được bán cho một đối tác nước ngoài trong khu vực châu Á; Mỹ gây áp lực ép EU từ bỏ dự án Dòng chảy phương Bắc-2; Thủ tướng đồng ý cho TP.HCM giữ lại 67.000 tỷ sau cổ phần hóa; Vận chuyển đường sắt sẽ tiết kiệm 20% chi phí so với đường bộ