Với bằng Trung cấp thậm chí vẫn có thể tìm được công việc tại một số ngân hàng nước ngoài.