Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Thế Du, Giám đốc Đào tạo Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, bình luận Ngân hàng Nhà nước nên thay đổi tư duy, việc phá giá VND làm cho doanh nghiệp tốt lên.