Giao dịch cà phê đang chậm lại ở Việt Nam do triển vọng được mùa.