Là nước nhập khẩu thực phẩm lớn nhất thế giới, trong năm 2015 Trung Quốc đã nhập khẩu lượng nông sản trị giá 160 tỷ USD.