Bằng tuyên bố rút quân khỏi Syria, Nga chứng tỏ được rằng, không giống Mỹ, cách hành xử của họ tại khu vực chiến lược ở Trung Đông rất minh bạch.