Trong giai đoạn mở đầu cho quá trình tái cấu trúc ngành ngân hàng (NH), đã có nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân vào cuộc.