Mỹ bác đơn xin hợp tác lại với Nga của Exxon Mobil; PAN đặt kế hoạch doanh thu thụt lùi; BIDV trả cổ tức 7% bằng tiền mặt, Bộ Tài chính thu về hơn 2.200 tỷ; Mỗi sếp BIDV lĩnh thù lao hơn 2,1 tỷ đồng một năm