Về hoạt động tuần tra bảo đảm an ninh hàng hải ở Biển Đông, ông Daniel Russel khẳng định đó là chính sách lâu dài và nhất quán của Mỹ nhằm ủng hộ một hệ thống quốc tế mở.