Theo South China Morning Post, các báo cáo toàn cầu đang gửi đi tín hiệu về một cuộc khủng hoảng kinh tế mới, trong đó Đại lục và Hồng Kông sẽ là những nền kinh tế dễ bị tổn thương nhiều nhất.