Nhiều quỹ đầu tư lớn đang rất tin tưởng vào triển vọng vươn lên mạnh mẽ từ khủng hoảng nợ xấu của các ngân hàng chủ chốt Việt Nam. Bloomberg vừa có bài viết lý giải điều này.