Tìm kiếm bất động sản trực tuyến tại Việt Nam tăng kỷ lục; Nhật Bản: Giá tiêu dùng tăng tháng thứ bảy liên tiếp; Tháng 8/2017, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội đạt 982 triệu USD; Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 20,8%