Theo thông tin đăng tải trên cổng thông tin của chính quyền thành phố metro.tokyo.jp, Tokyo gồm có 23 đặc khu, 26 thành phố, 5 thị trấn và 8 ngôi làng.