Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) vừa công bố báo cáo tình hình sản xuất và bán hàng các sản phẩm thép tháng 3 và quý 1 năm 2016. Theo đó, Vnsteel dẫn đầu thị phần, chiếm 24,65% với sản lượng tiêu thụ 498.220 tấn thép trong Quý 1.