Tính toán của ngành tài chính phần nào cho thấy doanh nghiệp vẫn gặp không ít rào cản trong quá trình hoạt động, trong khi cải thiện môi trường kinh doanh đang là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được Chính phủ đặt ra.