Tăng trưởng các mặt hàng tiêu dùng nhanh của Việt Nam trong quý II/2015 thuộc nhóm các nước thấp nhất châu Á với chỉ 0,9%.