Ngân sách nhà nước bội chi 20,1 nghìn tỷ đồng sau 4 tháng đầu năm; Nhật Bản, Hàn Quốc đang 'khát' hoa Đà Lạt; Sẽ cho phá sản hoặc thoái hơn 63 tỷ đồng vốn Nhà nước tại 12 dự án; Hơn 80% nông sản Việt Nam chưa xây dựng được thương hiệu