Schneider Electric ký kết hợp tác với Hawee; Nhiều thương hiệu ngoại đang nỗ lực xâm nhập thị trường Việt Nam; Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể quyết đạt tăng trưởng 6,7%; Canada cấp 867 triệu CAD hỗ trợ ngành công nghiệp gỗ xẻ