Hàng loạt hồ sơ người dân xin cấp mới sổ đỏ do Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM giải quyết bị trễ hẹn dài ngày. Tại sao?