Trung Quốc mua dầu của Mỹ nhiều nhất; Kiến nghị không ban hành khung giá đất; Cấm doanh nghiệp thỏa thuận giá, phân chia thị trường; Giá cao su xuất khẩu tăng hơn 80%