Ngành thời trang Việt Nam vẫn có những cơ hội đáng khích lệ trước sự mở rộng ồ ạt của các thương hiệu thời trang nước ngoài.