Không những bị đối thủ Campuchia cạnh tranh trên thị trường quốc tế về xuất khẩu lúa gạo mà hàng loạt nông sản Campuchia đang âm thầm tấn công thị trường nội địa, phủ sóng khắp các vựa nông sản lớn của Việt Nam.