Những thiết kế xuất sắc không chỉ là sản phẩm đẹp mà còn phải có sức mạnh thay đổi cách chúng ta trải nghiệm cuộc đời.