Một chiếc tiêm kích tối tân sắp phải đọ sức với một loại cường kích huyền thoại với vai trò yểm trợ cận chiến cho bộ binh, trong chương trình đánh giá năng lực vũ khí của Không quân Mỹ,