“Trước khi làm gì, phải dành thời gian nghiên cứu, sau khi thẩm thấu kiến thức, bắt đầu yêu và từ yêu mới có tư duy đột phá, sau đó mới có thể chia lửa cho nông dân, truyền tải cho họ những kiến thức mình có”, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công nói.