Công ty quản lý quỹ đầu tư KKR (Mỹ) vừa rót 250 triệu USD vào Masan Group và Masan Nutri-Science.